/
   
Menu
 
Het behandelen van een beperkte concentratie is lastig en maakt ADD ondanks alle voordelen tot een stoornis in plaats van een disciplineprobleem, onvolwassenheid of een gebrek aan opvoeding. Optimaal functioneren is mogelijk mits aan een aantal randvoorwaarden wordt voldaan en confrontaties met de onzichtbare obstakels waar mogelijk worden vermeden.
 
   

De Impasse van het overwegend onoplettend type

 

Behandeling / begeleiding van ADD

   
De meeste ADDers hebben een aversie voor het lezen van boeken, tenzij het een onderwerp een interesse betreft. Je hebt het gevoel dat je ogen dicht vallen bij het lezen, taken die om langdurige concentratie vragen worden vermeden en het is moeilijk om tot activiteit te komen. Eentonig werk vergoot de concentratieproblemen.

Moeilijkheden bij het inslapen en wakker worden maakt dat het nog meer moeite kost om langdurig te concentreren en zelfs bepaalde lichtomstandigheden kunnen van invloed zijn. Het opdelen van taken is een mogelijke oplossing maar dit zorgt er tevens voor dat de ADDer nog vaker die grote overgang moet maken om gemotiveerd te raken, de concentratie te hervinden, en tot activiteit te komen. Dat is ook de reden dat veel ADDers de neiging hebben om dag en nacht door te werken als een taak hen wel een keer aanvliegt... Vaak met de gevolgen van overbelasting nadien. Dit is op te lossen door na een periode van concentratie en inzet, kosten wat kost een periode van rust in te lassen. Helaas is dit niet voor iedereen en in iedere situatie haalbaar. Beter omgaan met ADD is dus erg afhankelijk van persoonlijke omstandigheden, acceptatie, anticipatie en bereidwilligheid binnen de leef -leer en werkomgeving.

Het enige alternatief is medicatie. Voor ADHD medicatie wordt meestal gekozen als ADD dagelijks voor grote belemmeringen zorgt en al het andere reeds is geprobeerd. Medicatiegebruik moet worden opgebouwd, is niet gegarandeerd succesvol en gaat vaak gepaard met bijwerkingen. Deze bijwerkingen kunnen naar gelang de intensiteit eventueel behandeld worden, evenals bijkomende problemen zoals een slaapstoornis, depressie of angst/paniek verschijnselen. Medicatie is echter ten alle tijde symptoombestrijding en neemt ADD niet weg. Het behandelen van een beperkte concentratie is dus lastig en maakt ADD ondanks alle voordelen tot een beperking in plaats van een disciplineprobleem, onvolwassenheid of een gebrek aan opvoeding.

Optimaal functioneren is mogelijk mits aan een aantal randvoorwaarden wordt voldaan en confrontaties met de onzichtbare obstakels waar mogelijk worden vermeden. Betrokkenheid van school, familie en/of een partner is zeer gewenst en vergroot de kans (ook volgens onderzoek) op een succesvolle behandeling of begeleiding.

Gezonde voeding en voldoende beweging kan bijdragen aan een verbetering en is voor mensen met ADD net zo belangrijk als voor mensen zonder ADD. Bij SOMMIGE kinderen die hyperactief zijn en waarbij een vermoeden bestaat van ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) en/of Oppositional Defiant Disorder kunnen symptomen van hyperactiviteit en impulsiviteit echter sterk afnemen door middel van een individueel aangepast eliminatiedieet. Het is nog niet duidelijk of deze kinderen daadwerkelijk een concentratiestoornis hebben of dat er bij een aantal kinderen met ADHD moet worden gesproken van een verkeerde diagnose. De resultaten van dit onderzoek hebben niet uitgewezen dat dit ook bij het overwegend onoplettend type (ADD) het geval is. Een ongezond eetpatroon zal concentratieproblemen hoe dan ook versterken.

Meer over ADHD en voeding / Visolie
Meer over de onzichtbare obstakels van ADD
Uitgebreide test voor kinderen en volwassenen met (mogelijk) ADD

   
   
© Karin Windt - 13 augustus 2011 - www.levente.nl
 

 
     
zc