/
   
Menu
 
Verschillen tussen ADD, het gecombineerde type en het hyperactief-impulsieve type op basis van wetenschappelijk onderzoek tussen 2005 en 2011. Deze pagina bestaat uit een beknopte samenvatting uit de resultaten van het literatuur onderzoek door Karin Windt, 24 juni 2011 t.b.v. Lea Bouwmeester (PvDA) - Tweede Kamer der Staten-Generaal - Rondetafelgesprek ADHD. Het verslag werd ingedient onder de titel: Dossier ADD.
 
 
   

Verschillen ADD & ADHD - Dossier ADD

 

- Functionele verschillen in de hersenen
- Genetische verschillen
- Neurobiologische verschillen
- Verschillen in comorbiditeiten
- Verschillen in beperkingen van executieve functies
- Kans op succesvol behandelen minder groot bij overwegend onoplettend type
- Verschillen in de oorzaak van beperkingen in de motoriek
- Contrasterende behandel resultaten medicamenteuze behandeling
- Contrasterende behandel resultaten bij nicotine afhankelijkheid
- Verschillen in de impact van nicotine afhankelijkheid
- Contrasterende resultaten alcohol afhankelijkheid
- Kans op voortduren onoplettendheid bij ADD groter dan voortduren hyperactiviteit bij ADHD
- Beperkingen in het algemeen groter bij ADHD-C als beperkingen van ADHD-I
- Beperkingen op emotioneel gebied groter bij ADHD-I dan ADHD-C en ADHD-H
- Beperkingen op educatief gebied groter bij overwegend onoplettend type
- Beperkingen in vasthouden van de aandacht groter bij ADHD-I dan ADHD-C
- Reactievermogen bij ADHD-I trager dan bij ADHD-C en ADHD-H
- Contrasterende resultaten bij EEG onderzoek
- Contrasterende resultaten bij onderzoek naar de intelligentie
- Emotionele berperkingen bij ADHD-I groter dan bij gecombineerde type
- ADHD-I duidelijk ondergevig aan meer beperkingen in motivatie
- ADHD-C en ADHD-H significant meer kenmerken van hyperactiviteit en impulsiviteit
- In contrast met ADHD-H, kans op ADHD-I groter bij meisjes dan bij jongens –alertheid op onderzoek
Nigeria-Afrika waarbij meer jongens ADD hebben dan meisjes en waar ADD vaker voorkomt als ADHD-H en ADHD-C.

© Karin Windt 2011-2012 www.levente.nl / Alle rechten voorbehouden.

Klik hier voor meer informatie over ADD bij vrouwen


 
     
zc