Comorbiditeiten

Comorbiditeiten overwegend onoplettend type (ADD)

Het is inmiddels algemeen bekend dat diagnostiek en behandeling van alleen ADD, niet altijd toereikend is. De behandeling van ADD stopt niet bij het invullen van enkele vragenlijsten en/of het meegeven van een receptje. Er is regelmatig sprake van ernstige bijkomende problematiek. Hoog bovenaan de lijst staan: burnout, depressie, angst/paniek, een slaapstoornis, dyscalculie (een rekenstoornis) dyslexie en verslaving. Volgens steeds meer onderzoekers zou een hoge intelligentie ook in dit lijstje thuis horen. Daarnaast hebben veel mensen met ADD een soort creatieve begaafdheid. De klachten (comorbiditeiten) overlappen elkaar in ADD zelf. De intensiteit en frequentie waarin u last heeft van de symptomen moeten helpen bepalen of sprake is van een combinatie diagnose (twee of meerdere aandoeningen in dezelfde persoon), of niet. Om hier meer duidelijkheid in te krijgen is een terugblik op de kindertijd noodzakelijk. ADDers met de kenmerken van het overwegend onoplettende type zijn emotioneel kwetsbaar en raken snel overbelast. Als gevolg daarvan verkeren veel volwassen ADDers op dit moment in een (sociaal) isolement, hebben problemen op de werkvloer, relatieproblemen, financiële problemen, gewichtsproblemen en een slechte lichamelijke conditie. Zowel jongeren als volwassenen met ADD zijn extra vatbaar voor (soft)drugs en alcohol afhankelijkheid. Het risico van verslaving ligt bij ADHD hoger. Comorbiditeiten als autisme, ODD en OCD komen in combinatie met ADD zelden of geheel niet voor.
Karin Windt 2004 - Bijgewerkt 2011 / Nog steeds actueel 2020