Verschillen tussen ADD en ADHD

Wetenschappelijk
 • Functionele verschillen in de hersenen.
 • Genetische verschillen.
 • Neurobiologische verschillen.
 • Verschillen in comorbiditeiten.
 • Verschillen in beperkingen van executieve functies.
 • Kans op succesvol behandelen minder groot bij overwegend onoplettend type.
 • Verschillen in de oorzaak van beperkingen in de motoriek.
 • Contrasterende behandel resultaten medicamenteuze behandeling.
 • Contrasterende behandel resultaten bij nicotine afhankelijkheid.
 • Verschillen in de impact van nicotine afhankelijkheid.
 • Contrasterende resultaten alcohol afhankelijkheid.
 • Kans op voortduren van onoplettendheid bij ADD groter dan voortduren van hyperactiviteit bij ADHD.
 • Beperkingen in het algemeen groter bij ADHD-C als beperkingen van ADHD-I.
 • Beperkingen op emotioneel gebied groter bij ADHD-I dan ADHD-C en ADHD-H.
 • Beperkingen op educatief gebied groter bij overwegend onoplettend type.
 • Beperkingen in vasthouden van de aandacht groter bij ADHD-I dan bij ADHD-C.
 • Contrasterende resultaten bij onderzoek naar de intelligentie.
 • Emotionele berperkingen bij ADHD-I groter dan bij gecombineerde type.
 • Reactievermogen bij ADHD-I trager dan bij ADHD-C en ADHD-H.
 • Contrasterende resultaten bij EEG onderzoek.
 • ADHD-I duidelijk ondergevig aan meer beperkingen in motivatie.
 • ADHD-C en ADHD-H significant meer kenmerken van hyperactiviteit en impulsiviteit.
 • In contrast met ADHD-H, kans op ADHD-I groter bij meisjes dan bij jongens.
 • Nigeria-Afrika waar meer jongens ADD hebben dan meisjes en waar ADD vaker voorkomt als ADHD-H en ADHD-C.

Verschillen tussen ADD (ADHD-I = overwegend onoplettend), het gecombineerde type (C) en het hyperactief-impulsieve type (H), op basis van wetenschappelijk onderzoek tussen 2005 en 2011.

Deze pagina bestaat uit een beknopte samenvatting uit de resultaten van een literatuur onderzoek door Karin Windt, 24 juni 2011 t.b.v. Lea Bouwmeester (PvDA) - Tweede Kamer der Staten-Generaal, rondetafelgesprek ADHD. Het verslag werd ingediend onder de titel: Dossier ADD.