ADD Gids

Deze gids is in het bijzonder bedoeld voor medewerkers van gemeenten en het UWV, van Jeugdwet tot Participatiewet: voor wijkteams, hulpverleners, klantmanagers, verzekeringsartsen, arbeidsdeskundigen en jobcoaches. Gelet op het groeiende aantal Nederlanders met de diagnose ADD en het feit dat veel van hen een beroep moet doen op de sociale zekerheid, zelfs onder hoogopgeleiden, denk ik dat deze gids ook van belang kan zijn voor beleidsmakers, wethouders en politici.
Afbeelding